Midlertidig lukning

Grundet den usikre situation i samfundet vil Lokalhistorisk Arkiv,

Aagade, Gudumholm være lukket frem til 8. juni 2020.

I perioden fra 9. juni – 30 juni vil der kun være åbent iflg. aftale.

Hele juli måned vil der være sommerferie lukket

Vi er forhåbentlig klar til et normalt efterår med åbning torsdag den 6.

august 2020 fra 19.00 – 21.00

Henvendelse kan ske via mail () eller på

facebook.