Medlemskab

Man kan støtte lokalarkivet til dets daglige drift. Ethvert bidrag er velkomment.

Vort kontonummer er reg. 9128, konto 4584138276. Spar Nord Bank

Medlemskontingent er 100,00 kr. om året ved enkelt medlemskab, 150,00 kr. ved husstandsmedlemsskab. Som medlem modtager du vort årsskrift hvert år i december måned.

Indmeldelse sker pr. mail til , eller ved henvendelse på arkivet i åbningstiden.