Søgning

Her på siden kan du søge i arkivets samlinger. Det er muligt at søge i et udvalg af arkivets billeder, arkivalier, film, avisudklip, bøger mm.

Klik her . Linket fører direkte til os på       arkiv.dk

I søgebilledet kan du afkrydse, hvis du kun vil se billeder, samt indstille for sogne, andre arkiver osv.

Endnu er det kun en lille del af arkivets samlinger, som er blevet digitaliseret og som er søgbare her på siden. Finder du ikke det, som du søger, så kontakt arkivet. Der er stor sandsynlighed for, at vi kan finde netop de informationer, som du mangler.

Finder du billeder, hvor du mener at billedteksten eller dateringen er forkert eller hvor du har supplerende oplysninger, hører vi gerne fra dig. Ligeledes hvis du kan sætte navne, tid og sted på nogle af de mange ukendte billeder, som arkivet har.

Enkelte billedregistreringer bliver vist uden billede. Dette kan skyldes at arkivet ikke har ophavsretten til at publicere de pågældende billeder eller at de af andre årsager er klausuleret. En stor del af disse billeder vil det være muligt at se på arkivet.

Arkivet respekterer gældende regler for publicering af billeder på internettet. Hvis du mener, at vi alligevel har publiceret et billede i strid med lovgivningen, eller hvis billedet krænker enkeltpersoner, så kontakt os endelig.