Generalforsamlingen 2023 er afholdt

Generalforsamlingen blev afholdt den 9/3-23 i Huset, Aagade 26, med deltagelse af 25 medlemmer. Formand Jørn Lausen forelagde bestyrelsens beretning for det forløbne år, og mindedes bl.a. de tidligere bestyrelsesmedlemmer Per Greve og Rigmor Sørensen, som vi har mistet i det forløbne år. Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt. Under valg blev de genopstillede bestyrelsesmedlemmer genvalgt. Som ny revisor blev Kurt K. Christensen nyvalgt, idet Ebbe Nielsen ikke ønskede genvalg.

Det efterfølgende kaffebord blev efterfulgt af et interessant foredrag om de små mosebrug ved Søren Chr. Jensen, Kongerslev.