Generalforsamling 2019

Lokalhistorisk forening for tidligere Sejlflod Kommune indkalder medlemmerne til ordinær generalforsamling torsdag den 14. marts 2019 kl. 19.00 på Asylgården i Gudumholm.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, der ønskes behandlet afleveres til formanden senest 8 dage før. Se forslag til vedtægtsændring på hjemmesiden.
Efter kaffen: Jacob Ørnbjerg med foredrag om Ulve set i historisk perspektiv
Bestyrelsen