Generalforsamling 9/3-2023

Medlemmerne indkaldes til ordinær generalforsamling i Lokalhistorisk arkiv torsdag den 9. marts 2023 kl. 19.00. Asylgården/De frivilliges hus, Aagade 26, Gudumholm.
Dagsorden iflg. vedtægterne som kan ses på foreningens hjemmeside.
Du kan stadig nå at betale dit kontingent og bevare stemmeretten.